صنایع وکیوم فرمینگ خاور وکیوم قادر به ارائه خدمات بسته بندی بصورت دایکات نیز می باشد.