صنایع بسته بندی وکیوم فرمینگ خاور وکیوم در زمینه بسته بندی قادر به به ارائه خدماتی همچون تولید قطعات وکیوم فرمینگ ، تولید استند محصولات آرایشی و بهداشتی، ساخت دستگاه های وکیوم فرمینگ و فروش فیلم pvc می باشد.

صنایع بسته بندی وکیوم فرمینگ خاور وکیوم در زمینه بسته بندی قادر به به ارائه خدماتی همچون تولید قطعات وکیوم فرمینگ ، تولید استند محصولات آرایشی و بهداشتی، ساخت دستگاه های وکیوم فرمینگ ، بسته بندی بصورت دایکات و فروش فیلم PVC و HP می باشد.