دسامبر 10, 2018

شرکت در ۲۵امین نمایشگاه های بین المللی چاپ و بسته بندی

صنایع وکیوم فرمینگ خاور وکیوم در تاریخ ۲۲ تا ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۹۷ در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و […]
دسامبر 11, 2017
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی صنایع وکیوم فرمینگ خاور وکیوم

شرکت در نمایشگاه های بین المللی چاپ و بسته بندی

صنایع بسته بندی وکیوم فرمینگ خاور وکیوم در تاریخ ۲۲ تا ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۹۶ در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته […]